Thuốc diệt côn trùng Permecide 50EC 1000ml – Diệt Mối Tận Gốc

0909 02 41 41

Thuốc diệt côn trùng Permecide 50EC 1000ml

780,000 740,000

Chuyên dùng diệt tổng hợp côn trùng Ruồi, Muỗi … Thuốc diệt côn trùng, phòng bện sốt rét, dịch sốt

Thông tin về hóa chất MSDS PERMECIDE TIENG VIET (1)

GCN Hóa chất : GCN Permecide 50EC

Compare
X