Thuốc Hantox – 200 Ruồi Muỗi, Ve, Bọ Chó Mèo – Diệt Mối Tận Gốc

0909 02 41 41

Thuốc Hantox – 200 Ruồi Muỗi, Ve, Bọ Chó Mèo

650,000 600,000

Sản phẩm chuyên dụng diệt dập dịch muỗi sốt xuất huyết được bộ y tế xử dụng phun rộng khắp thành phố Hà Nội và các tỉnh trên cả nước 2017. Ngoài ra SP Chuyên dụng cho phun Ve bọ chó mèo hiệu quả cao, diệt bọ gậy, ruồi, muỗi..

Compare
X